Våra fasta priser är i botten baserade på arbetstid

fasta priser | helgtillägg | inga  dolda avgifter

Oavsett vilken hemservice du väljer från oss är våra priser fasta. För olika abonnerade tjänster har vi beräknat en ungefärlig kostnad baserat utifrån våra erfarenheter och uppskattningar vad arbetet kostar att utföra. Våra tjänster har ett ändå ett fast pris och det är det som gäller när vi offererar dig som en preliminär faktura. Om ett arbete tar längre tid än beräknat är det offerten/preliminär faktura som gäller. Om ett arbete tar mycket kortare tid så är det timpriset per arbetad tid som gäller.

Du är alltid en vinnare på vår prisfilosofi.

Vårt grundpris per timme för arbetat tid du betalar efter rutavdrag är

219 kr

Kvadratmeterpris

Kvadratmeterpriser använder vi för uppskattning av uppdraget vid noggrannare städjobb och fasta prisofferter. I priset ingår då även fönsterputsning. I grunden är ändå våra priser baserade på ett timpris och ett fast pris beräknas och baseras utifrån våra erfarenheter och uppskattningar.  Om ett arbete tar längre tid än beräknat är det offerten som gäller. Om ett arbete tar mycket kortare tid så är det timpriset som gäller.

På så sätt är du är alltid en vinnare på vår prisfilosofi.

Pris per kvadratmeter du betalar efter rutavdrag är

43 kr

Obekväm arbetstid

 

Baspriserna gäller vardagar kl 8:00-18:00.

Tillägg 19 kr efter kl 18:00 vardagar.

Tillägg 49 kr för helger.

Övriga avgifter

Framkörningsavgift måste framgå på fakturan enskilt då annars Skatteverket betraktar det som del av det pris som ska beräknas för rutavdrag. Vår framkörningsavgift är för närvarande 149 kr inklusive moms för varje tillfälle vi utför service hos dig. Den är baserad på att du bor i närområdet till vårt närmaste kontor. Bor du långväga från staden kommer det att hanteras/diskuteras i offerten.

Serviceavgift innehåller materialkostnader för uppdraget och rutadministration vilka inte får ingå i rutavdraget. Denna kostnad är ca 9% av fakturans arbetskostnader för städtjänster men är mindre för blandtjänster och som lägst där inget material ingår.

Ingen uppstartskostnad vid abonnerade tjänster

Priser är inklusive moms

Observera att Skatteverket kan diskvalificera hela rutavdraget om avgifter inte är rätt separerade då det är endast arbetskostnader som får ingå i avdraget.

Skatteverket

Vi sköter pappersarbetet med Skatteverket och ingår i Serviceavgiften.

Observera det årliga taket för rutavdrag är idag 75 000 kr

Abonnerad service

Uppsägning - 3 arbetsdagar.

Uppdragen är som minst 2 timmar.