Kollektivavtal

Vi har tecknat kollektivavtal för våra anställda.