Rutavdrag

50% av arbetskostnaden | direktavdrag på fakturan | max 75 000 kr per år

Rutavdrag är idag ett väletablerat sätt att stimulera hushållsnära tjänster att utföras i den reguljära marknadsekonomin. I hushållsnära tjänster ingår som namnet låter de mesta vardagliga sysslorna i ett hushåll såsom städning o tvätt, trädgårdsarbete m.m

Läs mer på Skatteverkets hemsida

Vad är Direktavdraget?

 

 

Direktavdraget för hushållsnära tjänster har införts för att underlätta för köparen att köpa dessa tjänster utan en massa krångel med Skatteverket.

Det innebär att du som köpare av dessa tjänster får rutavdraget direkt vid köptillfället.

Våra priser är bruttopriser inklusive moms (fakturapris).

Du har rätt till 50 %  reduktion för utfört arbete för hushållsnära tjänster.

Arbetet motsvarar ofta 95 % av fakturabeloppet.

Material och inställelsekostnad är inte underlag för skattereduktion/rutavdrag.

Vi som leverantör av tjänsten ordnar med reduktionen hos Skatteverket. Visserligen blir det lite merarbete för oss men vi får fler och gladare kunder.

Hur stort är rutavdraget?

 

 

Rutavdraget är maximalt 75 000kr per person och år.

Det gäller för personer med taxerbara inkomster.

Skatteverket har information om hur mycket du utnyttjad av din reduktion.

Flera personer i samma hushåll kan nyttja denna skattereduktion.

Hur fakturerar ni mig?

 

 

Den faktura du får är enkel och överskådlig och beskriver dels vilka tjänster vi utfört och vilka som är berättigade till rutavdrag (dvs det mesta).

Inställelseavgifter eller material är inte underlag för skattereduktion

Du har sedan två betalningsalternativ, ett med fullt belopp och ett med skattereduktion.

Har du redan utnyttjat hela ditt belopp dvs köpt tjänster för 150 000 kr och fått 75 000kr i skattereduktion/rutavdrag så måste du sedan betala hela fakturabeloppet. Men det innebär i så fall att du köpt tjänster för mer än 12 500 kr per månad i snitt.

Fakturering

 

 

Fakturanetto är 14 dagar vi påbörjat uppdrag.

Uppdraget är tydligt specificerat på fakturan.

För hushållsnära tjänster utgår rutavdrag. Kunden betalar då 50% av vårt pris på själva arbetet. Kunden måste då vara berättigad till Skattereduktion.

Fyrljus AB ombesörjer med rutavdraget. Fakturan är tydligt specificerat angående rutavdraget.

Vi är momsregistrerade och har F-skattesedel