Verksamhetspolicy

Våra samlade policies och konsumentskydd hittar du här!

Varje policy och avsnitten för konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och eventuella friskrivningar.

Vi följer GDPR-standard och Konsumentskyddslagen

Bättre och bättre för varje dag

Fyrljus levererar tjänster och produkter inom hushållsnära tjänster så våra kunder får mer sinnesro och tid för annat.

Vi vill aktivt bidra till att skapa mervärde och framgång hos våra intressenter och medarbetare. Det är därför viktigt för oss att värna om kvaliteten på våra tjänster och produkter, vår arbetsmiljö samt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minimera vår negativa miljöpåverkan. En grundförutsättning för att detta ska lyckas är en hög ambitionsnivå och ett ständigt förbättringsarbete inom samtliga områden kvalitet, arbetsmiljö och miljö.

Våra värderingar hållbarhet, kundservice och ansvar ska genomsyra hela organisationen samt ge stöd och vägledning i vårt förbättringsarbete.

Fyrljus har därför upprättat ett antal principer för arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Fyrljus har en verksamhetspolicy som i bästa mån följer samtliga krav i ISO9001:2015, ISO14001:2015 samt AFS 20015:4 och integrerar områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vår verksamhetspolicy ska ses som en sammansatt policy för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö.

Våra kunders behov i fokus

Våra kunders behov är grunden i vår verksamhet. Därför är det viktigt för oss att deras välbefinnande står i centrum och att vi tar hänsyn till detta i samtliga aspekter. Därför är också våra medarbetares arbetsmiljö samt hanteringen av vår gemensamma jord viktig för Fyrljus.

Hög ambitionsnivå

Vi är övertygade om att vägen till hög kvalitet och nöjda intressenter går via ett levande förbättringsarbete. Därför betraktar vi lagar, förordningar och andra bindande krav som en miniminivå och utmanar oss ständigt med att sätta nya ambitiösa mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att leverera högkvalitativa trygga tjänster, men också för att ge en god och säker arbetsmiljö samt en hållbar miljöprestanda.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra produkter och tjänster i alla steg. Därför ställer vi inte bara höga krav på oss själva, utan även på våra leverantörer, underentrepenörer och andra samarbetspartners.

Dessa principer ansluter till Fyrljus övriga värderingar och policys som alla strävar mot att leverera högkvalitativa, trygga och tillgängliga tjänster och produkter.