Priser och Kampanjer

Priser

 

Gällande priser anges på webbplatsen.

Priserna för produkter och tjänster inkluderar moms eller är icke momspliktiga.

Priserna är alltid angivna som bruttopriser dvs rutavdraget är inte medtaget. Rutavdraget erhålles i kassan. Observera att rutavdrag gäller för arbetskostnad och material och framkörningskostnader får inte tas med enligt Skatteverkets regelverk.

Servicebutiken förbehåller sig rätten till prisändringar.

 

Kampanjkoder

 

Kampanjkoder måste anges i den relevanta delen av orderprocessen. Vi kan inte i efterhand tillämpa en kampanjkod på beställningar som redan är gjorda.

Kampanjkoden "rutavdrag" skall alltid användas för de produkter som är berättigad till rutavdrag. Kampanjkoden kan alltid användas tillsammans med andra rabattkoder om inte det skrivs något annat vid själva köpprocessen.

Kampanjkoder är vanligtvis begränsade till en användning per kund och bör inte vidarebefordras till ytterligare mottagare.

Kampanjkoder kan också ställas in till ett maximalt antal inlösen. Om vi ​​inte kan acceptera kampanjkoden du har angett kommer det att bero på att koden har löpt ut eller att den högsta inlösennivån för kampanjen är uppfylld. Detta kommer isåfall upplysas i beställningsprocessen och rabatten kommer inte att tillämpas.

Valda kampanjkoder kan vara begränsade för användning mot specifika produkter eller tjänster - detaljer om eventuella begränsningar kommer att meddelas vid den tidpunkt då vi marknadsför kampanjekoden till dig.

Kampanjkoder kan inte bytas mot kontantalternativ eller användas tillsammans med andra kampanjer.

Kampanjkoder kan återkallas eller upphävas utan föregående meddelande av någon anledning. Vi kommer att ge dig information beställningsprocessen om vi inte kan acceptera kampanjkoden du har angett.

Vi kan inte hållas ansvarig för otillgänglighet av webbplatser som kan förhindra användning av kampanjkoder.

Ändringar av dessa användarvillkor kan göras när som helst.

Våra kampanjkoder är endast giltiga för en medlemskapsnivå. Närmare uppgifter om sådana begränsningar kommer att meddelas vid den punkt där vi marknadsför kampanjekoden.

Våra samlade policies och konsumentskydd hittar du här!

Varje policy och avsnitten för konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och eventuella friskrivningar.

Vi följer GDPR-standard och Konsumentskyddslagen