Ångerrätt och Reklamationer

Ångerrätt - 14 dagar

 

Dina rättigher som konsument är som följer:

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka epost till vår kundservice (se nedan).

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du nyttjat en del av tjänsten men inte hela så kommer en proportionerlig del att återbetalas vid ånger av tjänst förutsatt att den påbörjats inom ångerfristen. Detta gäller även för prenumerationer.

Återbetalningen sker utan onödigt dröjsmål via samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för vid köp utan extra kostnader för dig.

Uttöva din ångerrätt

 

Vill du utöva ångerrätten kontaktar du vår kundservice.

Kundtjänst och Reklamationer

 

Om du inte är nöjd med våra tjänster, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra allt vi kan för att ställa situationen rätt, eller, om du föredrar, ge dig pengarna tillbaka.

Eventuella klagomål bör i första hand meddelas till vår kundservice (se nedan)

 

Kontakta kundservice

Våra samlade policies och konsumentskydd hittar du här!

Varje policy och avsnitten för konsumentskydd bör läsas i samband med vår fullständiga uppsättning av policies och eventuella friskrivningar.

Vi följer GDPR-standard och Konsumentskyddslagen